Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Planbaten / planschade

Op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan kan een bouw of verkavelingsverbod aanleiding geven tot een beperkte schadevergoeding, planschadevergoeding genaamd.

 

Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit definitieve plan wel in aanmerking kwam voor bouw- of verkavelingsvergunning.

 

Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel één of meerdere bestemmingswijzigingen doorvoert die een wijziging van categorie van gebiedsaanduiding inhoudt.

 

Wiels & Partners kan u begeleiden om duiding te geven bij dit soort effecten. Bijkomende vragen kan u steeds stellen via onderstaande link.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties