Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!


03/10/2018
Wat u moet weten over milieu-incidenten

Als ondernemer is het belangrijk om aan alle schakels voldoende aandacht te besteden. Een incident komt vaak voor in kleine hoekjes. Dit geldt ook voor het domein milieu. Hoe ga je hier best mee om en wat zijn de wettelijke verplichtingen?

 

Laat ons eerst en vooral even stilstaan bij het begrip ‘milieu-incident’. Wat houdt dit precies in? Wanneer een belangrijke pomp van de waterzuivering het laat afweten en uw lozingen als gevolg de norm overschrijden, spreken we van een milieu-incident. Het voorval heeft tot gevolg dat opgelegde lozingsnormen worden overschreden en kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

 

Nuttige checklist

Wanneer u vaststelt dat u de lozingsnormen niet kan respecteren zijn er enkele wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen. Als eerste is er de informatieplicht die u ertoe verplicht om de bevoegde toezichthouder op de hoogte te brengen van de accidentele emissies. Ook eventuele derden die schade kunnen ondervinden moeten ingelicht worden over de maatregelen die zij kunnen treffen om het gevaar af te wenden, dan wel te beperken. Bijvoorbeeld Aquafin die het waterzuiveringsstation uitbaat. Als tweede heeft u ook meldingsplicht: een voorval moet zo spoedig mogelijk telefonisch of via e-mail gemeld worden bij de afdeling bevoegd voor milieuhandhaving.

 

Nadat u het voorval gemeld heeft is het uiteraard belangrijk om acties te ondernemen. Gaat het om een éénmalig voorval of heeft u te maken met een structureel probleem? In de praktijk merken we dat pv’s en administratieve boetes snel kunnen volgen wanneer de wettelijke verplichtingen niet nagekomen worden. Het incident melden is een eerste stap, daarna moet u ook effectief acties ondernemen om de oorzaak aan te pakken. Laat ons verdergaan met het voorbeeld van de defecte pomp: u heeft de nodige instanties op de hoogte gebracht van het incident dus u bent u wettelijke informatie verplichtingen nagekomen. Maar indien u geen acties onderneemt kan er alsnog gesanctioneerd worden. Ook in het belang van uw bedrijf dient dit defect grondig onderzocht te worden. Wat is de oorzaak van de defecte pomp en hoe zorg ik ervoor dat mijn lozingen zo snel mogelijk opnieuw normconform zijn? Het kan raadzaam zijn om een expert in te schakelen en u te laten begeleiden. In de tussenperiode is het belangrijk om alle mogelijke maatregelen te nemen om de negatieve impact te vermijden of maximaal te beperken.

 

Het belang van communicatie

In geval van grote incidenten zoals een brand of een lekkende mazouttank is het informeren van buren en omwonenden minstens even belangrijk als het wettelijk kader. Ook zij zullen zich vragen stellen en meer informatie wensen over de stand van zaken. Is een evacuatie noodzakelijk? Zijn er gevaren voor de gezondheid? Hoe is dit kunnen gebeuren? Wellicht kan u niet meteen een antwoord geven op alle vragen, toch is het belangrijk om te communiceren dat u er alles aandoet om het voorval zo snel mogelijk op te lossen. Bij dergelijke voorvallen durft de pers ook weleens aankloppen om over het incident te berichten. Communicatie is dan uw beste vriend. Wees open en eerlijk en houd de betrokken partijen op de hoogte van de situatie en de recente ontwikkelingen.

 

Aan de slag in uw interne keuken

Een incident kan zeer onverwacht opduiken. Toch kan u zich in uw interne keuken enigszins voorbereiden. Een goed uitgeschreven draaiboek kan een eerste stap zijn. Wanneer een waterzuivering defect is tijdens de zomervakantie en de verantwoordelijke met verlof is, wie is dan beschikbaar? Wie zal welke acties ondernemen en eventuele meldingen doen? In welke gevallen dient er actie ondernomen te worden? Bij een incident of voorval rest er niet veel tijd om de correcte beslissingen te nemen, zeker wanneer dit zou gebeuren in een vakantieperiode of tijdens een weekend. Het is belangrijk om alle afspraken duidelijk vast te leggen in een draaiboek zodat de cascade voor alle partijen transparant is. Ook het luik communicatie dient hierin opgenomen te worden. Wie zal communiceren naar overheid en gemeente? Wie beantwoordt eventuele persvragen? Wie is verantwoordelijk voor de communicatie met de inspectie? Vergeet ook zeker niet intern te communiceren naar eigen medewerkers.

 

Naast de voorbereidingen op papier is er vanzelfsprekend ook nood aan opvolgingen in de praktijk. Worden alle processen in uw bedrijf goed gemonitord? Hoe beter de opvolging, hoe hoger de kans dat u snel en efficiënt zal kunnen ingrijpen bij een mogelijk incident. Sta dus even stil bij uw bedrijfssituatie en vermijd onaangename verrassingen.   

 

 

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties