Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!


Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

De afgelopen jaren zien we meer en meer regels en voorwaarden rond de opvang van hemelwater, buffering en lozing. Tijdens een omgevingsvergunningsaanvraag waarin bouwwerken voorkomen, worden bedrijven hiermee zeker geconfronteerd.

 

We zien ook dat de watertoets zich niet alleen beperkt tot nieuwe gebouwen en verhardingen, maar dat ook het bestaande deel (al dan niet bouwvergund) kan worden geëvalueerd. Mag alle hemelwater als ‘hemelwater’ worden beschouwd in een vergunningsaanvraag ? Of hebben we soms te maken met afvalwater ? In de praktijk is het ook niet altijd even haalbaar om grote volumes voor de opvang van hemelwater te voorzien. En hoe gaan we om met risico’s op overstromingen ? En, meer en meer, risico’s op waterschaarste ? Welke eisen zullen hierover aan de bedrijven worden opgelegd ?

 

Om dieper in te gaan op dit thema, hebben we Jeroen Bouvyn, technisch deskundige van de Dienst Waterlopen West-Vlaanderen uitgenodigd. Deze dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rond hemelwater en waterlopen, en adviseert tijdens aanvragen tot omgevingsvergunningen n.a.v. geplande bouwwerken of verhardingen.

 

Beide sessies gaan door van 18u30 tot 21u. Noteer alvast in uw agenda:

 

 • Brugge: 03/10 Syntra West Campus BRUGGE, Ten Briele 7, 8200 Brugge
 • Kortrijk: 17/10 Syntra West Campus KORTRIJK, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

 

Tot dan!

 

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties