Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 
Disclaimer

Juridisch kader

(English version of the disclaimers, please see below.)

Hier vindt u meer informatie over het juridisch kader voor de inhoud en het gebruik van deze website, de e-mailcorrespondentie en de werking van Wiels & Partners.

Algemene verkoopvoorwaarden:
Klik hier voor de algemene verkoopvoorwaarden van Wiels & Partners

Vertrouwelijkheid

Deze e-mail en het (de) aangehechte bestand(en) zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van wie de naam wordt vermeld in het elektronische adres bovenaan in dit bericht. Als u deze mail per vergissing hebt ontvangen, vragen wij u de afzender meteen op de hoogte te brengen en dit bericht te vernietigen. Dit bericht bevat namelijk vertrouwelijke informatie en wij vestigen er uw aandacht op dat het verboden is de inhoud ervan te kopiëren of door te sturen, laat staan om het even welke actie te ondernemen op basis van de vertrouwelijke informatie die nu in uw bezit is.

Contractuele binding

Geen werknemer of agent van Wiels & Partners bvba heeft de toelating om in naam van Wiels & Partners bvba en/of één van haar klanten via mail een bindende overeenkomst met een derde partij te sluiten, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van de zaakvoerder of een bevoegd vertegenwoordiger van Wiels & Partners bvba en/of van de klant.

Virussen

E-mail kan virussen verspreiden. De afzender van dit bericht heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om dit te voorkomen. U bent er zich van bewust en aanvaardt dat het aan u is om beveiligingsmaatregelen te treffen om virussen op te sporen en te vernietigen. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de verspreiding van een virus en/of de besmetting van uw informaticasysteem. Bovendien aanvaardt u dat e- mailverkeer niet kan garanderen dat een derde het bericht onderschept, of dat het bericht wordt gewijzigd, verloren gaat, wordt vernietigd of te laat aankomt. Zo kan de afzender van dit bericht in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vergissing of verzuim door een defect van het netwerk.

Adviezen

Het onderhavig advies werd opgesteld wetende wat wij weten, houdt enkel een middelenverbintenis in en is niet van aard om de professionele aansprakelijkheid van de auteur ervan te betrekken.


Disclaimers

Confidentiality

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.


Entering into contracts

No employee or agent is authorized to conclude any binding agreement on behalf of Wiels & Partners bvba. and/or his clients with another party by email without express written confirmation by a director of Wiels & Partners bvba. and/or his client.

Viruses

Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.
Warning: Although the company has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, the company cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties